star.star.picture

本博客只作为图片素材收集,所有图片没有特殊备注的都来自互联网。

如有来生,宁做棵树,站成永恒,忘却悲欢,一半在土,一半随风,一半阴凉,一半阳光,一半沉默,一半骄傲,从不依靠,从不寻找,如有来生,宁做棵树。


评论(4)
热度(42)
  1. 楚轩star.star.picture 转载了此图片
    来生今生,美丽一生。
  2. star.star.picture 转载了此图片
  3. to alicestar.star.picture 转载了此图片
    如有来生。
  4. 小鸟七七star.star.picture 转载了此图片

© star.star.picture / Powered by LOFTER